Spilleregler

I samarbejdet mellem bestyrelse, trænere og holdledere - ligger vi vægt på flg. spilleregler:

  • At vi kommunikere respektfuldt med hinanden
  • At vi arbejder som et TEAM
  • At vi udviser situationsfornemmelse
  • At vi er loyale overfor hinanden
  • At vi agerer med åbenhed og ærlighed
  • At vi hver især går foran og viser det gode eksempel
  • At vi ikke blot involverer os, men også engagerer os
  • At der er masser af humor i vores samarbejde
Vejlø Håndbold | CVR: 32179797  | vejlohandbold@hotmail.com