Generalforsamling

Onsdag 4. april 2018 kl. 18.30
Auditoriet Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens Skole - indgang gennem hallen
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før.
Dagsorden ifølge vedtægter
 
 
Dagsorden
- Valg dirigent og stemmetæller
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af det revideret regnskab
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Alice (ønsker genvalg)
- Helle (ønsker genvalg)
 
- Valg af suppleant
 
- Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejlø Håndbold | CVR: 32179797  | vejlohandbold@hotmail.com